Göteborgs Stad > Bolag, förvaltningar och nämnder, A-Ö > Stadsbyggnadskontoret och byggnadsnämnden

Stadsbyggnadskontoret och byggnadsnämnden

Besöksadress:
Köpmansgatan 20
Postadress:
40317 Göteborg
Telefon:
031-368 19 60 031-368 19 60
Växel
Växel:
031-365 00 00 031-365 00 00
Fax
Fax:
031-368 17 10 031-368 17 10
Ordförande Mats Arnsmar (S)
Telefon:
031-368 00 55 031-368 00 55
1:e vice ordf. Kjell Björkqvist (FP)
Telefon:
031-368 17 60 031-368 17 60
2:e vice ordf. Marie Lindén (V)
Telefon:
031-368 00 94 031-368 00 94
Nämndsekreterare
Telefon:
031-368 15 66 031-368 15 66