Grupp- och Servicebostäder

Enhetschef
Telefon:
046-35 62 48 046-35 62 48
Vattug 15, S Sandby
Telefon:
046-35 62 66 046-35 62 66
Östanbäcksv 117, S Sandby
Telefon:
046-359 93 14 046-359 93 14
Fritidsg 4-6, S Sandby
Telefon:
046-359 96 25 046-359 96 25
Valdemars v 193
Telefon:
046-35 63 31 046-35 63 31
Enhetschef
Telefon:
046-35 62 30 046-35 62 30
St Söderg 2
Telefon:
046-35 57 91 046-35 57 91
Bredg 11
Telefon:
046-35 57 91 046-35 57 91
Enhetschef
Telefon:
046-35 72 69 046-35 72 69
Landgillev 23
Telefon:
046-35 62 68 046-35 62 68
Nordanv 18
Telefon:
046-359 93 76 046-359 93 76
Stiftsv 33
Telefon:
046-35 62 76 046-35 62 76
Bataljonsv 18
Telefon:
046-35 52 37 046-35 52 37
Enhetschef
Telefon:
046-35 68 38 046-35 68 38
Assistent
Telefon:
046-35 68 94 046-35 68 94
Falkvägen 14, B1
Telefon:
046-35 68 35 046-35 68 35
Falkvägen 14, B2
Telefon:
046-35 68 90 046-35 68 90
Falkvägen 14, C2
Telefon:
046-35 68 39 046-35 68 39
Paramedicin
Telefon:
046-35 68 89 046-35 68 89
Enhetschef
Telefon:
046-35 62 53 046-35 62 53
Jordabalksvägen 70
Telefon:
046-359 40 93 046-359 40 93
Kalkgränden 1-13
Telefon:
046-359 43 89 046-359 43 89
Danska v 18
Telefon:
046-13 22 96 046-13 22 96
Enhetschef
Telefon:
046-35 50 41 046-35 50 41
Orkesterv 59
Telefon:
046-35 62 74 046-35 62 74
Vikingav 37
Telefon:
046-35 63 07 046-35 63 07
Enhetschef
Telefon:
046-35 62 43 046-35 62 43
Gunnesbov 233 A-E
Telefon:
046-35 63 95 046-35 63 95
Fritidsg 8 F-J
Telefon:
046-35 63 09 046-35 63 09
Bildstensv 2
Telefon:
046-359 41 22 046-359 41 22
Fritidsg 8 A-E
Telefon:
046-35 66 16 046-35 66 16
Vikingavägen 27
Telefon:
046-359 97 61 046-359 97 61
Enhetschef
Telefon:
046-35 62 87 046-35 62 87
Gunnesbov 215
Telefon:
046-359 93 12 046-359 93 12
Gunnesbov 207
Telefon:
046-35 52 36 046-35 52 36
Gråsparvsv 200
Telefon:
046-35 62 71 046-35 62 71
Södra v 7 R
Telefon:
046-35 62 39 046-35 62 39
Enhetschef
Telefon:
046-35 62 24 046-35 62 24
Munins väg
Telefon:
046-35 62 06 046-35 62 06
Kollegiev 95
Telefon:
046-35 64 39 046-35 64 39
Vipeholmsv 22
Telefon:
046-35 62 05 046-35 62 05
Enhetschef
Telefon:
046-359 93 29 046-359 93 29
Fäladen 1
Telefon:
046-359 93 24 046-359 93 24
Nordanv 20
Telefon:
046-359 93 10 046-359 93 10
Nordanv 18-20
Telefon:
046-359 93 76 046-359 93 76
Enhetschef
Telefon:
046-35 62 10 046-35 62 10
Ringv 1
Telefon:
046-35 50 09 046-35 50 09
Södra vägen 7 H
Telefon:
046-35 62 09 046-35 62 09
Trollebergsv
Telefon:
046-359 43 39 046-359 43 39
Enhetschef
Telefon:
046-35 62 36 046-35 62 36
Enhetschef
Telefon:
046-35 73 07 046-35 73 07
St Söderg 19
Telefon:
046-35 57 46 046-35 57 46
Gråsparvsv 84
Telefon:
046-35 75 51 046-35 75 51
Basenheten, Magistratsv 7 D
Telefon:
046-18 94 78 046-18 94 78